Dihiji lembur di Garut aya aki – aki legeg nu kasebutna si Abah Kumis. Si abah ngabogaan incu di kota nu baong kacida. Hiji mangsa incuna keur ka lembur ulin, cenah hoyong amprok sareng si Abah. Si abah kumis teh boga hiji kabiasaan mun aya nu muji si abah sok terus nyarios  “Abah Tea Atuh” bari dua leungeun-na ngusap – ngusap kumis.

Incu nu baong  geus ngarencanakeun ngjailan si abah. Pas pasosore si abah jeung sakulawarga keur balakecrakan dararahar di tepas imahna. Ari urang lemburmah biasa mun dahar teh sedepna jeung sambel nu lada, lalab, lauk asin. Cai nginumna nyaeta cai teh anu panas pisan. Jadi, geus lada ku sambel terus dihajar ku teh panas, duh kasiksa pisan nya hehehe.

Si abah kumis dahar meni kacida rewogna. Remeh sangu nararempel dinu leungeunna.

Abah : “ aduh nikmat pisan nya cu ieu sambel…”

Incu jail : ” Bah, ari abah tos sepuh oge meni masih kiat kanu lada – lada nya, hebat abah euy..”

Ngadenge aya nu muji si abah reflek dua leungeunna nu pinuh ku remeh jeung sambel ngusap – ngusap kumis badagna sambil ngucapkeun “Abah Tea Atuh…”

Atuh kumis si abah kacida rame na. Aya remeh jeung sambel nararempel dina kumis.

Abah : “wah cu, ulah sok ngaheureuyan abah atuh, tingali yeuh kumis abah meuni bala..”

Incu Baong : “punten bah, teu maksad kitu ujang mah hehe” ceuk si incu nyengir bungah ningali kumis si abah meni bala.

Teu lila geus darahar, si abah mules.

Abah : “ aduuuh, jadi mules kieu. Cu, abah ka jamban heula nya”

Incu Baong : “ Mangga bah”

Dasar incu baong, aya wae ide baong na. Si abah di jamban teh ku incuna di dagoan pas cebok-na nyaeta ku cara didangukeun di gigir jamban aktivitas si abah di jero jamban. Pas kadenge si abah arek cebok, si incu ngajorowok ti luar.

Incu Baong : “Bah, ari abah basa keur ngora pang ganteng na di kampung nya bah !!!”

Ngadenge aya nu muji si abah reflek ngusap – ngusap kumisnya ku dua leungeunna nu harita keur dipake cebok bari ngucapkeun “Abah Tea Atuh…”

Atuh saharita oge kumis si abah pinuh ku ###, jabaning bau da deukeut irung.

Abah : “aduuuuh cu, kacida pisan, ieu kumis abah jadi rametek kieu…”

Incu Baong : “punten bah, teu maksad kitu ujang mah ” ceuk si incu nyengir bungah ngadenge kumis si abah meni bala ku ###.

Saberesna ti jamban abah jeung incu ngarobrol deui di tepas.

Incu Baong :”Bah, tos lami teu ngaleueut cai dugan, cobi ngala atuh bah…”

Abah : “ah incu teh aya – aya wae, geus dagoan, abah rek naek heula ngala dugan”

Langsung wae da pedah nyaah ka incu si abah naek tangkal kalapa nu aya di hareupeun imah. Da geus biasa di lemburmah tataekan kanu tangkal, jadi sakeudeung oge si abah geus aya di luhur tangkal kalapa. Ningali si abah keur ripuh naek tangkal kalapa, si incu baong boga ide jail deui.

Incu Baong : “Baaah, hebatnya abah mah, tos sepuh oge meni gesit naek tangkal kalapa-na. Eleh we lah pemuda di kota mah kabeh ku abah !!!”

Si abah teh poho yen manehnya keur naek tangkal kalapa, geus puguh dua leungeun-na keur dipake nangkeup tangkal kalapa. Rumasa ngadenge aya nu muji si abah reflek ngusap – ngusap kumisnya ku dua leungeunna bari ngucapkeun “Abah tea aaaaaaaaaaa…!!!”. Si abah ragrag da leungeun-na teu nyekelan batang tangkal kalapa.

Iklan